Privacy verklaring

Wie zijn we

C’est la Vie Photographie is een onderneming van Jurgen Corts, hierbij wordt hij ondersteund door zijn vrouw Marieke Corts. Onder C’est la Vie Photographie vallen ook de handelsnamen Jurgen Corts Fotografie en Happy Pictures.

C’est la Vie Photographie is de verwerkersverantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse (online) diensten. Deze staan benoemd in deze privacy verklaring.

Het website-adres is: https://www.cestlaviephotographie.nl.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

C’est la Vie Photographie zal persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van C’est la Vie Photographie en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Als fotograaf maken wij foto’s van jou waar je herkenbaar op staat. Daarom zijn  deze foto’s ook als persoonsgegevens aangemerkt. C’est la Vie Photographie kan daarnaast de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Rekeningnummer
 • BTW nummer

Daarnaast wordt je internet gedrag en IP adres op de websites van C’est la Vie Photographie en daaraan gelinieerde handelsnamen geregistreerd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegeven om telefonisch, per e-mail of andere media contact op te kunnen nemen als jij daarom verzoekt.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten of te sluiten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een opdracht gerelateerd aan fotografie en/of een daaraan gekoppelde levering van bijvoorbeeld afdrukken en/of albums.

Jouw persoonsgegevens worden ook gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten, waaronder het van tijd tot tijd versturen van een digitale nieuwsbrief. Dit doen wij alleen met gegevens welke verkregen zijn in het kader van een gesloten overeenkomst. Indien je de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen, dan kun jij jezelf direct via een link onderaan de nieuwsbrief eenvoudig uitschrijven.

Foto’s die wij gemaakt hebben, bewaren we voor eventuele nabestellingen. Ook kunnen deze foto’s gebruikt worden voor promotie doeleinden van C’est la Vie Photographie en daaraan gelinieerde handelsnamen. Zonder aanvullende afspraken is hiervoor toestemming gegeven bij aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Contactformulieren

De ingevulde persoonsgegevens worden alleen gebruikt om op jouw bericht te reageren. Deze worden niet langer bewaart dan de in deze privacyverklaring opgegeven termijn.

Met wie we jouw persoonsgegevens delen

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Elk ander gebruik van jouw persoonsgegevens door derden is verboden. Jouw persoonsgegevens worden dus ook niet aan derden verkocht.

Met deze derde partijen streven wij ernaar om een verwerkersovereenkomst af te sluiten of verwijzen wij naar hun privacy verklaring. In deze verklaring staat hoe ze met persoonlijke gegevens omgaan.

Waar we jouw persoonsgegevens naartoe sturen

Een overzicht van alle (online) diensten is hier te vinden: < volgt nog >

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld:

 • Voor administratieve doeleinden n.a.v. een overeenkomst is dit wettelijk minimaal zeven jaar na uitvoering van een overeenkomst.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand is gekomen.
 • Indien gegevens zijn opgenomen t.b.v. het ontvangen van nieuwsbrieven, dan worden jouw gegevens bij uitschrijving direct verwijderd.
 • Foto’s worden minimaal twee jaar bewaard voor eventuele nabestellingen. Na die periode selecteer bewaren wij naar eigen inzicht een gedeelte van de foto’s ten behoeve van promotie van C’est la Vie Photographie.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De toegang tot de computers van C’est la Vie Photographie is beveiligd met een gebruikersnaam i.c.m. een wachtwoord. Daarnaast worden alle bestanden versleuteld opgeslagen. Van alle bestanden wordt dagelijks een versleutelde backup gemaakt.
 • De website van C’est la Vie Photographie is versleuteld door middel van een SSL-certificaat, zodat persoonsgegevens beveiligd verwerkt worden.
 • Waar mogelijk maakt C’est la Vie Photographie gebruik van de zogenaamde two-factor-authentication.

Welke rechten je hebt over jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar jurgen@cestlaviephotographie.nl.

Je hebt het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen verwerking bezwaar te maken. Ook hiervoor kan je een verzoek per e-mail doen.

Persoonsgegevens welke gebruikt worden voor het versturen van de nieuwsbrief van C’est la Vie Photographie, kun je ten alle tijden inzien,
rectificeren of verwijderen. De link hiervoor vindt je onderaan elke nieuwsbrief.

Er zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd worden. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de minimale wettelijke bewaartermijn.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens

Het niet verstrekken van jouw persoonsgegevens kan ertoe leiden dat er geen overeenkomst van opdracht gesloten kan worden.

Klachten

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de
beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via jurgen@cestlaviephotographie.nl.

Als je er redelijkerwijs niet uitkomt met mij, dan behoudt je altijd het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactinformatie

Jurgen Corts, als vertegenwoordiger van C’est la Vie Photographie, is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Buñuellaan 19, 1325 PM Almere
 • Bezoekadres: geen
 • Telefoon: 06-30585511
 • E-mailadres: jurgen@cestlaviephotographie.nl
 • Kamer van Koophandel: 52832287

Aanvullende informatie

C’est la Vie Photographie behoudt zich het recht haar privacyverklaring van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Raadpleeg regelmatig deze verklaring om van de wijzigingen in deze verklaring op de hoogte te blijven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 november 2022

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
× Ik heb een vraag: