fbpx

Voorwaarden:

 • Voor alle foto’s geldt dat het auteursrecht (copyright) en het eigendom bij C’est la Vie Photographie, Happy Pictures of Je Fotoalbum ligt.
 • Foto’s mogen uitsluitend gebruikt worden voor hetgeen is overeengekomen. Elk ander gebruik wordt gezien als inbreuk op het
  auteursrecht.
 • Foto’s gemaakt in opdracht, zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en worden zonder toestemming nooit doorverkocht of aan derde beschikbaar gesteld.
 • Particuliere foto’s mogen onbeperkt voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. De foto’s mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden of aan derden beschikbaar gesteld worden. Indien je een (digitale) afdruk van een foto commercieel wilt gebruiken of verspreiden, neem dan contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.
 • De opdrachtgever verleent toestemming aan C’est la Vie Photographie, Happy Pictures of Je Fotoalbum de foto’s op te nemen in zijn portfolio en te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • De opdrachtgever verleent toestemming aan C’est la Vie Photographie, Happy Pictures of Je Fotoalbum om je naam en e-mail adres te gebruiken voor het versturen van de factuur, een nieuwsbrief of andere communicatie doeleinden.
 • C’est la Vie Photographie, Happy Pictures of Je Fotoalbum zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • Eventuele actie zijn uitgeschreven door C’est la Vie Photographie, Happy Pictures of Je Fotoalbum gevestigd op de Bunuellaan 19 te Almere, Nederland.
 • Door gebruik te maken van een actie gaat men akkoord met de aanvullende actie voorwaarden.

C’est la Vie Shoot:

 • Vooraf maken wij duidelijke afspraken over de fotoshoot en het gebruik van de foto’s.
 • Dit leggen wij vast in een contract, zodat er achteraf geen misverstanden kunnen zijn.
 • Ben je minderjarig? Dan dient één van je ouders of vertegenwoordigers het contract te ondertekenen.
 • We werken op TFP basis, dat wil zeggen dat we zonder factuur werken.
 • Eventuele onkosten die binnen het redelijke vallen zijn voor rekening van C’est la Vie Photographie.
 • Eventuele andere (hogere) kosten (visagie, entrée kaartjes, lunch, etc) worden doorberekend aan de prijswinnaar.

 

Actie voorwaarden:

 • De actie periode staat benoemd bij de specifieke actie.
 • De actie is voor zowel bestaande als nieuwe klanten.
 • De actie moet vooraf betaald zijn of er kan ter plaatse gebruik gemaakt worden van een mobiele pin. Contanten betalingen worden niet geaccepteerd. Tarieven staan vermeld bij de specifieke actie.
 • Actie en/of prijzen zijn niet inwisselbaar voor andere producten, diensten en/of contanten.
 • De korting is niet van toepassing op eventuele bestel-, verzend- of andere kosten.
 • Wanneer er gehandeld wordt in strijd met deze voorwaarden, behoudt C’est la Vie Photographie, Happy Pictures of Je Fotoalbum zich het recht deelnemers uit te sluiten.
 • C’est la Vie Photographie, Happy Pictures of Je Fotoalbum zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, nadelige effecten, etc naar aanleiding van deze actie.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door C’est la Vie Photographie, Happy Pictures of Je Fotoalbum.
 • C’est la Vie Photographie, Happy Pictures of Je Fotoalbum behouden zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de actie tussentijds te wijzigen of te annuleren.
 • Op de actie is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Facebook actie:

 • De korting dient geclaimd te zijn binnen de actie periode.
 • De claim is alleen geldig als het actietarief binnen 14 dagen na de actie periode is betaald.
 • De daadwerkelijke fotoshoot vindt plaats binnen de in de actie benoemde periode.
 • De actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.

In geval van een prijsvraag:

 • Indien er een winnaar geselecteerd moet worden, dan gebeurd dat aan de hand van een trekking op de website: http://www.naamloten.nl.
 • Over de uitslag van de actie kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Indien de prijswinnaar onbereikbaar is en/of niet binnen één week reageert op de bekent making van de actie, komt de prijs te vervallen.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.